Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van de Elfregi zeeverkenners gaat ver terug. Elspeet, Fredeshiem en Giethoorn – afgekort tot Elfregi. Dat waren de plaatsen waar de eerste kampen van de Doopsgezinde Jongens- en Meisjesclub Zaanstreek naartoe gingen.

Het was 1929 toen verschillende jongeren uit de doopsgezinde gemeente het initiatief namen om in clubverband bijeen te komen. Overal in het land ontstonden clubs en verenigingen en dat wilden zij ook. Wat er zoal bij Elfregi gedaan werd? Er werd gewandeld, gekampeerd, gefietst en met elkaar achterover geleund. Het waren activiteiten die ook bij de in die jaren zeer populaire padvinderij gedaan werden.

Tijdens de bezettingsjaren groeide het verlangen om bij de padvinderij aan te sluiten. Zodra dit in 1945 mogelijk was, meldde de Zaanse Elfregi zich aan bij Vereniging De Nederlandse Padvinders (NPV) voor de jongens en het Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG) voor de meisjes. Veel doopsgezinde kerkgemeenten startten vervolgens een Efregi-padvinders- of padvindstersgroep. Op dezelfde wijze ontstond ook de Elfregi groep in Giethoorn!